transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identification Of Leukemia-Specific Mutations For Detection Of Minimal Residual Disease In Acute Myeloid Leukemia Using Cell Sorting and Whole Exome Sequencing

Författare och institution:
Linda Fogelstrand (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Sara Ståhlman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Tore Samuelsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Blood, 122 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241141
Posten skapad:
2016-09-01 23:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007