transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toxicity is Associated with Age in NOPHO-AML 2004

Författare och institution:
D. J. A. Lohmann (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); S. Y. Ha (-); O. G. Jonsson (-); M. Koskenvuo (-); B. Lausen (-); J. Palle (-); B. Zeller (-); H. Hasle (-)
Publicerad i:
Blood, 124 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241122
Posten skapad:
2016-09-01 14:55
Posten ändrad:
2016-09-02 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007