transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minimal Residual Disease Monitoring in Childhood Precursor B Lymphoblastic Leukemia with t(12;21)(p13;q22); ETV6-RUNX1: A Comparison Between Quantitative RT-PCR and Flow Cytometry

Författare och institution:
Sofie J Alm (-); Charlotte Engvall (-); Julia Asp (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Linda Fogelstrand (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Blood, 124 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241121
Posten skapad:
2016-09-01 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007