transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patient-Tailored Analysis of Minimal Residual Disease in Acute Myeloid Leukemia Using Next Generation Sequencing

Författare och institution:
Erik Malmberg (-); Sara Ståhlman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Anna Rehammar (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Samuelsson T (-); Alm SJ (-); Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Garelius Hege (-); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Linda Fogelstrand (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Blood, 126 ( 23 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241108
Posten skapad:
2016-09-01 12:48
Posten ändrad:
2016-09-01 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007