transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical relevance of karyotype instability in relapsed pediatric AML

Författare och institution:
Kristian Løvvik Juul-Dam (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Shau-Yin Ha (-); Kirsi Jahnukainen (-); Bernward Zeller (-); Birgitte Lausen (-); Mikko Arola (-); Dorota M Wojcik (-); Josefine Palle (-); Cornelis J Pronk (-); Jouni Pesola (-); Henrik Hasle (-)
Publicerad i:
NOPHO Annual Meeting 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241105
Posten skapad:
2016-09-01 12:21
Posten ändrad:
2016-09-02 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007