transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

More Mobile, More Flexible. Students’ Device Ownership and Cross-Media News Consumption, and Their Pedagogical Implications

Författare och institution:
Erik Eliasson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Maarit Jaakkola (-)
Publicerad i:
Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries - (eds.) Jan Fredrik Hovden, Gunnar Nygren & Henrika Zilliacus-Tikkanen, s. 157-172
ISBN:
978-91-87957-34-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This chapter examines how journalism education institutions could adapt their teaching by building upon students’ media habits. We will take a look at how students’ habits regarding the use of news media on different platforms can form a starting point for developing cross-media pedagogy. Based on the results of an online survey examining journalism students’ cross-media uses of news media in two Nordic countries, Sweden (N=162) and Finland (N=167), which are compared using national media use averages, we first outline the special characteristics of journalism students’ media reception. We discovered that journalism students are more active consumers of news on different platforms compared to the average use among those their age. Students are also far more active online prosumers compared to the Swedish average in their age group. Furthermore, the results of the survey point to the fact that journalism students have a wide set of technological equipment at their disposal, which journalism education can build upon.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
Journalistik utbildning, medieanvändning, läsvanor, cross-media, Finland
Postens nummer:
241102
Posten skapad:
2016-09-01 11:58
Posten ändrad:
2016-09-19 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007