transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Breaking the silence among social workers, a collective response to welfare state retrenchment

Författare och institution:
Anna Bengtsson Ryan (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016 (SWSD2016), Seoul, June 27 – 30,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Welfare state retrechment, voice, contention
Postens nummer:
241097
Posten skapad:
2016-09-01 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007