transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collective political action in the neoliberal welfare state

Författare och institution:
Anna Bengtsson Ryan (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
The 5th ECSWR conference “Revisioning Social Work with Individuals, Collectives and Communities “, Ljubljana, 22-24 April 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
collective action, professions, welfare state transition
Postens nummer:
241096
Posten skapad:
2016-09-01 10:55
Posten ändrad:
2016-09-15 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007