transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early thymectomy leads to premature immunologic ageing: An 18-year follow-up.

Författare och institution:
Judith Gudmundsdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Sólveig Oskarsdóttir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Gabriel Skogberg (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Susanne Lindgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Vanja Lundberg (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Martin Berglund (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna-Carin Lundell (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Håkan Berggren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Esbjörn Telemo (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Olov Ekwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
The Journal of allergy and clinical immunology,
ISSN:
1097-6825
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241088
Posten skapad:
2016-09-01 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007