transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consequences of School Choice? - Changes in Social and Ethnic Composition of Upper Secondary School Markets in Sweden between 1998 and 2008

Författare och institution:
Anna Maria Fjellman (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at ECER conference 2016 in Dublin, Ireland, Aug 24-26,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
241070
Posten skapad:
2016-08-31 17:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007