transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avslutning

Författare och institution:
Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete); Emma Sorbring (-)
Publicerad i:
Socialt arbete och internet - Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor - (red.) Daneback, K & Sorbring, E., s. 266-272
ISBN:
978-91-47-11269-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
241065
Posten skapad:
2016-08-31 16:18
Posten ändrad:
2016-09-19 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007