transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erfarenhetsbaserad kunskap på internet - föräldraforum som exempel

Författare och institution:
Kristina Alstam (Institutionen för socialt arbete); Lars Plantin (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialt arbete och internet - Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor, s. 136-149
ISBN:
978-91-47-11269-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
241062
Posten skapad:
2016-08-31 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007