transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialt arbete och internet - Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor

Redaktör(er):
Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete); Emma Sorbring (-)
ISBN:
978-91-47-11269-2
Antal sidor:
272
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Författarna till denna bok utgår från aktuell forskning och ger vägledning i hur man kan förstå och hantera sociala problem på nya arenor. Genom internet finns kompletterande möjligheter till webbaserad behandling, terapi och nya former av stöd, råd och förebyggande socialt arbete. Några områden som berörs är internet och identitetsskapande i tonåren, internet som social arena för individer med intellektuella funktionshinder, kränkande behandling och nätmobbning, onlinespel, sexköp på virtuella arenor, självhjälpsgrupper, juridik i offentlig verksamhet och socialt arbete på internet i praktiken. Boken kan användas på högskolans kurser i socialt arbete. Den ger också kunskap och vägledning till socialtjänst, socialarbetare och personal på skolor om risker, men framför allt möjligheter kring socialt arbete på och med internet. Huvudredaktörer för boken är Kristian Daneback och Emma Sorbring. Ett trettiotal medförfattare bidrar med kunskap inom sina respektive specialområden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
241059
Posten skapad:
2016-08-31 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007