transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identitetslekar i porträttkonst

Playing with Identity in Portraiture

Författare och institution:
Bia Mankell (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Gränslöst 1700-tal speglat i nuet, red Kristoffer Arvidsson, s. 22
ISBN:
978-91-87968-96-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Skiascope. Göteborgs konstmuseums skriftserie
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
"Porträtt" "Identitet" "1700-talskonst"
Postens nummer:
241033
Posten skapad:
2016-08-31 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007