transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of biodiversity and environment-related attitude on perception of urban green space

Författare och institution:
Bengt Gunnarsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Igor Knez (-); Marcus Hedblom (-); Åsa Ode Sang (-)
Publicerad i:
Urban Ecosystems,
ISSN:
1083-8155
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Aesthetic perception, Birdsong, Soundscape, Species richness, Urban vegetation
Postens nummer:
241020
Posten skapad:
2016-08-31 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007