transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effects of naturalness, gender, and age on how urban green space is perceived and used

Författare och institution:
Åsa Ode Sang (-); Igor Knez (-); Bengt Gunnarsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Marcus Hedblom (-)
Publicerad i:
Urban Forestry & Urban Greening, 18 s. 268-276
ISSN:
1618-8667
E-ISSN:
1610-8167
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
241019
Posten skapad:
2016-08-31 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007