transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parents' perception of received support during their youth's transition period and their perception of their youth's future

Författare och institution:
Herawati I. Nowak (Psykologiska institutionen); Malin Broberg (Psykologiska institutionen); Mikaela Starke (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27 ( 4 ) s. 355
E-ISSN:
1468-3148
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
241013
Posten skapad:
2016-08-31 11:39
Posten ändrad:
2016-09-19 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007