transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parents’ perception of the trasition period and the future for their youth with disability

Författare och institution:
Herawati I. Nowak (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
10th European Conference on psychological theory and research on Intellectual and Developmental Disabilities (ECIDD), Linköping, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
241012
Posten skapad:
2016-08-31 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007