transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Borders and boundaries: On the politics on refugee migration and the adult education in Sweden

Författare och institution:
Caroline Runesdotter (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
ECER, European Conference on Educational Research, 20160925, Dublin,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Refugees, migration, adult education, education system
Postens nummer:
241004
Posten skapad:
2016-08-31 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007