transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning mathematics as an interplay between internal and external representations

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Jonaki Ghosh (-)
Publicerad i:
Far East Journal of Mathematics Education, 16 ( 3 ) s. 271-297
ISSN:
0973-5631
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
dynamic geometry environment, geometrical reasoning, internal and external representations, dynamical referential connection.
Postens nummer:
240992
Posten skapad:
2016-08-31 09:56
Posten ändrad:
2016-09-05 17:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007