transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prolog. Att ta makten över skolans och förskolans utveckling

Författare och institution:
Maria Jarl (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Elisabet Nihlfors (-)
Publicerad i:
Ledarskap utveckling lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer., s. 17-23
ISBN:
978-91-27-14706-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
240984
Posten skapad:
2016-08-31 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007