transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What´s behind ”GREAT!”? – A qualitative analysis of the ratings on simulation-based interprofessional learning.

Författare och institution:
Torben Nordahl Amoröe (-); Lena Oxelmark (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Liisa Carlzon (-); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at the 22nd Annual Meeting of Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, June 2016, Lisbon, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
240973
Posten skapad:
2016-08-30 18:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007