transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flexible use of video-clips in debriefing – from research to development of practices.

Författare och institution:
Sofia Olausson (-); Torben Nordahl Amoröe (Institutionen för kliniska vetenskaper); Elin Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Liisa Carlzon (-); Hans Rystedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Workshop at the 22nd Annual Meeting of Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, June 2016, Lisbon, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
240972
Posten skapad:
2016-08-30 18:09
Posten ändrad:
2016-08-31 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007