transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intestinal Crosstalk between Bile Acids and Microbiota and Its Impact on Host Metabolism.

Författare och institution:
Annika Wahlström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Sama I. Sayin (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Cell metabolism, 24 ( 1 ) s. 41-50
ISSN:
1932-7420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The gut microbiota is considered a metabolic "organ" that not only facilitates harvesting of nutrients and energy from the ingested food but also produces numerous metabolites that signal through their cognate receptors to regulate host metabolism. One such class of metabolites, bile acids, is produced in the liver from cholesterol and metabolized in the intestine by the gut microbiota. These bioconversions modulate the signaling properties of bile acids via the nuclear farnesoid X receptor and the G protein-coupled membrane receptor 5, which regulate numerous metabolic pathways in the host. Conversely, bile acids can modulate gut microbial composition both directly and indirectly through activation of innate immune genes in the small intestine. Thus, host metabolism can be affected through microbial modifications of bile acids, which lead to altered signaling via bile acid receptors, but also by altered microbiota composition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
240960
Posten skapad:
2016-08-30 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007