transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The narrative of special education in Sweden: History and trends in policy and practice.

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37 ( 4 ) s. 540-552
ISSN:
0159-6306
E-ISSN:
1469-3739
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
likvärdig skola, specialpedagogik, inklusion, exklusion, neuropsykiatriska diagnoser, narrativ
Postens nummer:
240940
Posten skapad:
2016-08-30 12:41
Posten ändrad:
2016-08-31 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007