transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Special education and globalisation: Continuities and contrasts across the developed and developing world

Författare och institution:
Riddell Sheila (-); elisabet weedon (-); Scot Danforth (-); Linda Graham (-); Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Sip Jan Pijl (-); Sally Tomlinson (-)
Publicerad i:
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37 ( 4 ) s. 489-495
ISSN:
0159-6306
E-ISSN:
1469-3739
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
special educaiton, inclusion
Postens nummer:
240939
Posten skapad:
2016-08-30 12:39
Posten ändrad:
2016-09-05 17:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007