transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En semantisk och lexikal analys av roten R-D-D i svenska översättningar av Koranen

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier, 64 ( 2 ) s. 7-28
ISSN:
0108-4453
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Koranen, apostasi, semantik
Postens nummer:
240938
Posten skapad:
2016-08-30 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007