transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avtalslagen. En kommentar.

Författare och institution:
Kurt Grönfors (-); Rolf Dotevall (Juridiska institutionen)
ISBN:
978-91-39-01957-2
Antal sidor:
351
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Wolters Kluwer
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
Ytterligare information:
5:e upplagan
Postens nummer:
240930
Posten skapad:
2016-08-30 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007