transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematikens grunder - kvalitativ kartläggning

Författare och institution:
Ann-Louise Ljungblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-87701-66-5
Antal sidor:
85
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Askunge förlag
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
elever i behov av stöd, matematik, kartläggning
Postens nummer:
240883
Posten skapad:
2016-08-29 09:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007