transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predictors of Spasticity After Stroke.

Författare och institution:
Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Curr Phys Med Rehabil Rep, 4 s. 182-185
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
spasticity, Stroke
Postens nummer:
240865
Posten skapad:
2016-08-27 21:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007