transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diffusion and Localization of Relative Strategy Scores in The Minority Game

Författare och institution:
Mats Granath (Institutionen för fysik (GU)); Alvaro Perez-Diaz (-)
Publicerad i:
Journal of statistical physics,
ISSN:
0022-4715
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Statistisk fysik
Nyckelord:
Minority game Market dynamics Agent based models
Postens nummer:
240856
Posten skapad:
2016-08-27 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007