transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pseudomeromorphic currents on subvarieties

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Complex Variables and Elliptic Equations, 61 ( 11 ) s. 1533-1540
ISSN:
1747-6933
E-ISSN:
1747-6941
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Let i : X --> Y be pure-dimensional reduced subvariety of a smooth manifold Y. We prove that direct images of pseudomeromorphic currents on X are pseudomeromorphic on Y. We also prove a partial converse: if i(*)tau is pseudomeromorphic and has the standard extension property, then tau is pseudomermorphic on X.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
Nyckelord:
Analytic space, current, residue, subvariety
Postens nummer:
240839
Posten skapad:
2016-08-26 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007