transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using different growth references to measure thinness and overweight among Swedish primary school children showed considerable variations.

Författare och institution:
Bente B Nilsen (-); Agneta Yngve (-); Agneta Sjöberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Lotta Moraeus (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Bo Werner (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Epub ahead of print
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The study compared how four different growth references determined the prevalence of thinness and overweight, based on height and weight measurements from a nationally representative sample of Swedish children from seven to nine years of age.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
body mass index cut-off levels; childhood; growth surveillance; obesity; underweight
Postens nummer:
240802
Posten skapad:
2016-08-26 11:37
Posten ändrad:
2016-09-09 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007