transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pester power and its consequences: do European children's food purchasing requests relate to diet and weight outcomes?

Författare och institution:
Christina Y Huang (-); Lucia A Reisch (-); Wencke Gwozdz (-); Dénes Molnár (-); Kenn Konstabel (-); Nathalie Michels (-); Michalis Tornaritis (-); Gabriele Eiben (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Alfonso Siani (-); Juan M Fernández-Alvira (-); Wolfgang Ahrens (-); Iris Pigeot (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Public health nutrition, 19 ( 13 ) s. 2393-403
ISSN:
1475-2727
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Children may influence household spending through 'pester power'. The present study examined pestering through parent-child food shopping behaviours in relation to children's diet and weight status.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
Children; Marketing; Obesity; Weight
Postens nummer:
240800
Posten skapad:
2016-08-26 11:32
Posten ändrad:
2016-09-09 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007