transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abyssal fauna of the UK-1 polymetallic nodule exploration claim, Clarion-Clipperton Zone, central Pacific Ocean: Cnidaria

Författare och institution:
Thomas G. Dahlgren (Institutionen för marina vetenskaper); H Wiklund (-); M Rabone (-); DJ Amon (-); C Ikebe (-); L Watling (-); CR Smith (-); AG Glover (-)
Publicerad i:
Biodiversity Data Journal, 4 ( e9277 )
ISSN:
1314-2828
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present data from a DNA taxonomy register of the abyssal Cnidaria collected as part of the Abyssal Baseline (ABYSSLINE) environmental survey cruise ‘AB01’ to the UK Seabed Resources Ltd (UKSRL) polymetallic-nodule exploration area ‘UK-1’ in the eastern Clarion-Clipperton Zone (CCZ), central Pacific Ocean abyssal plain. This is the second paper in a series to provide regional taxonomic data for a region that is undergoing intense deep-sea mineral exploration for high-grade polymetallic nodules. Data were collected from the UK-1 exploration area following the methods described in Glover et al. (2015b).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
DNA barcode, deep sea, coral, sea anemony, sea jelly, baseline, survey, mining, CCZ, megafauna
Postens nummer:
240781
Posten skapad:
2016-08-26 09:09
Posten ändrad:
2016-10-04 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007