transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abyssal fauna of the UK-1 polymetallic nodule exploration claim, Clarion-Clipperton Zone, central Pacific Ocean: Cnidaria

Författare och institution:
Thomas G. Dahlgren (Institutionen för marina vetenskaper); H Wiklund (-); M Rabone (-); DJ Amon (-); C Ikebe (-); L Watling (-); CR Smith (-); AG Glover (-)
Publicerad i:
Biodiversity Data Journal, 4 ( e9277 )
ISSN:
1314-2828
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
240781
Posten skapad:
2016-08-26 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007