transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analyzing friendship and enmity in real-life authentic situations: A Review of The Psychology of Friendship and Enmity: Relationships in Love, Work, Politics, and War: Vol. 1. Interpersonal and Intrapersonal Processes and Vol. 2. Group and Intergroup Understanding.

Författare och institution:
Ilse Hakvoort (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 22 ( 3 ) s. 291-292
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
240780
Posten skapad:
2016-08-26 05:58
Posten ändrad:
2016-09-09 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007