transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socioeconomic dimensions of diet and health during the 20th century: A longitudinal study

Författare och institution:
Stefan Öberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Sound for Seniors Workshop, Göteborg, 23-24 augusti,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
240769
Posten skapad:
2016-08-25 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007