transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insights into the abundance and diversity of abyssal megafauna in a polymetallic-nodule region in the eastern Clarion-Clipperton Zone

Författare och institution:
Diva J Amon (-); AF Ziegler (-); Thomas G. Dahlgren (Institutionen för marina vetenskaper); AG Glover (-); A Goineau (-); AJ Gooday (-); Helena Wiklund (-); CR Smith (-)
Publicerad i:
Scientific Reports, 6 ( 30492 )
ISSN:
2045-2322
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
Postens nummer:
240765
Posten skapad:
2016-08-25 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007