transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Catalyst design from theory to practice: general discussion

Författare och institution:
Charles Campbell (-); Rutger van Santen (-); Michail Stamatakis (-); Nicola Collis (-); Hans-Joachim Freund (-); Craig Plaisance (-); Joachim Sauer (-); Bruce Garrett (-); Elad Gross (-); Andrzej Kotarba (-); Bert Weckhuysen (-); Wataru Ueda (-); Christian Reece (-); Richard Catlow (-); Annette Trunschke (-); Ludovic Briquet (-); Viet Thang Ho (-); Itai Panas (Institutionen för kemi och kemiteknik, Oorganisk miljökemi, Chalmers); David Willock (-); Cynthia Friend (-); Michael Bowker (-); Neil Robinson (-); Albert Bruix (-); Shelaka Gupta (-); Bruce Gates (-); Avelino Corma (-); Robert Madix (-); Dimitrios Manganas (-); Alberto Roldan (-); Alexander O'Malley (-); Jakub Staszak-Jirkovský (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Faraday Discussions: Designing New Heterogeneous Catalysts, 188 s. 279-307
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hans-Joachim Freund opened the discussion of the paper by Alberto Roldan:How is the atomic hydrogen produced on the greigite surface? In the paper (DOI:10.1039/C5FD00186B) there is no comment whether you studied dissociatehydrogen adsorption.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Teoretisk kemi ->
Kvantkemi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik ->
Kemiska processer ->
Katalys
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Nanoteknik
Nyckelord:
Catalyst, Design, Theory, Practuce
Chalmers styrkeområden:
Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Chalmers forskningsinfrastruktur:
C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)
Postens nummer:
240744
Posten skapad:
2016-08-25 03:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007