transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remote University Network - Blended Learning Experiences from the Remote University Network Projects

Författare och institution:
Jacob Lindh (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Martin Rydmark (Institutionen för biomedicin)
Publicerad i:
BlendIT,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
BlendIT is a conference for everybody at Chalmers and University of Gothenburg that takes an interest in blended learning in practice. The aim of the conference is exchange of experiences. During the conference, project groups from Chalmers and University of Gothenburg will present their experiences from development projects regarding blended learning. The presentations will be followed by roundtable discussions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Blended learning, research-based learning, biomechanics
Ytterligare information:
http://pil.gu.se/aktiviteter/blendit
Postens nummer:
240727
Posten skapad:
2016-08-24 15:30
Posten ändrad:
2016-08-25 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007