transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Being Explicit about Underlying Values, Assumptions and Views when Designing for Children in the IDC Community

Författare och institution:
Helle Marie Skovbjerg (-); M.M. Bekker (-); Wolmet Barendregt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of IDC 2016,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Postens nummer:
240713
Posten skapad:
2016-08-24 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007