transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Writing on Mourning, Death and Dying: Keynote

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Akademin Valand)
Publicerad i:
Exitable Writing, 8-10 December 2014, Linköpings University,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
https://www.tema.liu.se/tema-g/samverkan/mellan-konst-och-forskning-projekt/excitable-writing?l=sv
Postens nummer:
240698
Posten skapad:
2016-08-23 21:46
Posten ändrad:
2016-10-04 12:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007