transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fistfuga

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
Publicerad i:
men det var hennes kläder. Nedslag i den samtida svenskspråkiga kvinnolitteraturen ,
ISBN:
9789515220325
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Schildts & Söderströms
Förlagsort:
Helsingfors
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
Dikter
Postens nummer:
240692
Posten skapad:
2016-08-23 20:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007