transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det transversala språket / Att förnimma världen

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Attåt
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
240681
Posten skapad:
2016-08-23 20:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007