transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom

Författare och institution:
Hanna Hallgren (Litterär gestaltning)
ISBN:
978 91 7355 035 2
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Kabusa böcker
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Ytterligare information:
Diktsamling
Postens nummer:
240679
Posten skapad:
2016-08-23 19:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007