transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handböcker för kunskapskritiska odlare? Förhållningssätt till kunskap i det svenska 1700-talets praktiska trädgårdslitteratur

Författare och institution:
Andreas Nord (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Rikard Wingård, Cecilia Rosengren, Kim Olsen, Bo Lindberg & Britt-Marie Karlsson (red.), Det återvunna paradiset: Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, teori och praktik, s. 121–158
ISBN:
978-91-88348-65-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Bok- och bibliotekshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
240673
Posten skapad:
2016-08-23 16:29
Posten ändrad:
2016-08-23 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007