transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flernivåstyrning i skolsektorn

Författare och institution:
Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Jarl, M. & Nihlfors, E. (red), "Ledarskap, utveckling, lärande", Stockholm: Natur & Kultur, s. 27-56
ISBN:
978-91-27-14706-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. Antologins tre delar ger olika perspektiv på områdena Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse och Profession och ledarskap. Dessa tre delar överensstämmer med rektorsutbildningens tre kunskapsområden. Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
styrning av skolpolitik, skolan, flernivåstyrning
Postens nummer:
240670
Posten skapad:
2016-08-23 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007