transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Levels of Physical Activity during Physical Education lessons in Sweden

Författare och institution:
Andreas Fröberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Peter Pagels (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Cecilia Boldemann (-)
Publicerad i:
Acta Paediatrica, e-pub ahead of print
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Accelerometers, physical activity intensity, physical education, schoolchildren, World Health Organization recommendations
Ytterligare information:
Fröberg A and Raustorp A equal contributors as first author. Raustorp corresponding author.
Postens nummer:
240640
Posten skapad:
2016-08-23 11:19
Posten ändrad:
2016-09-05 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007