transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oro för att säga fel bland de som arbetar mot extremism

Författare och institution:
Christer Mattsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, 2016-05-19 s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
Postens nummer:
240628
Posten skapad:
2016-08-23 09:27
Posten ändrad:
2016-09-05 17:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007