transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Terrorforskarna förenklar bilden av arbetet mot extremismen

Författare och institution:
Christer Mattsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
SVT opinion, 2015-05-27 s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Social omsorg/socialpedagogik
Postens nummer:
240626
Posten skapad:
2016-08-23 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007